5 (1) 2006

Tomislav Bracanović, Uz ovaj broj

Članci / Articles
Maja Hudoletnjak Grgić, Empirizam u helenističkoj medicini – generalizacije bez etiologija
Zoran Primorac, Andrej Ule, Mjesto i uloga metafora i analogija u kompleksnom i pojmovnom mišljenju
Mladen Domazet, Einsteinova sinkronizacija i konvencionalnost istovremenosti
Ljiljana Šarić, Formalna analiza značenja u prirodnim jezicima
Damir Barbarić, U intermezzu svjetova: Uz djelo Vanje Sutlića
Maja Jokić, Scientometrijski pristup znanstvenom radu u polju filozofije

Recenzije / Book Reviews
Tihomir Vukelja, Hans Hahn, Otto Neurath, Rudolf Carnap, Znanstveno shvaćanje svijeta – Bečki krug
Jasmina Čelica, Davor Pećnjak, Aspekti osobnog identiteta 
Kristijan Krkač, Harry G. Frankfurt, On Bullshit
Vanda Bazdan, Tony Coady i Michael O’Keefe, Terorizam i pravednost
Ivan Kordić, Alfred Denker und Holger Zaborowski (Hrsg.), Heidegger-Jahrbuch 2
Stipe Kutleša, Ian Stewart, Kocka li se Bog? 
Ervin Plehandžić, David Hume, Ekonomske rasprave

In memoriam
Josip Talanga, Peter Frederick Strawson (1919–2006)

Novije knjige / Recent Books