4 (1) 2005

Članci / Articles
Zoran Primorac, Andrej Ule, Pojava i uloga kompleksa u nekim tvrdnjama Galilea Galileija
Nijaz Ibrulj, Usklađivanje identiteta: Istraživanja o logici i semantici nepreciznog svijeta
Tomislav Bracanović, O nekim konceptualnim i eksplanatornim poteškoćama evolucijske etike
Bojan Marotti, Pojam jezika u Kruna Krstića (članci 1940.–1945.)
Lovorka Mađarević, Hrvatski filozofi III: Pavao Vuk-Pavlović (1894–1976)

Recenzije / Book Reviews
Pavel Gregorić, Porfirije, O Plotinovu životu i poretku njegovih spisa
Erna Banić-Pajnić, Hermes Trismegistos, Corpus hermeticum
Dušan Dožudić, Leigh S. Cauman, Uvod u logiku prvog reda
Mihaela Girardi-Karšulin, Edmund Husserl, Filozofija kao stroga znanost i druge rasprave
Ivan Kordić, Rainer Thurnher, Hermeneutička fenomenologija kao angažman
Ivan KordićAlfred Denker und Holger Zaborowski (Hrsg.), Heidegger-Jahrbuch 1
Josip HrgovićMark Ridley (ur.), Evolucija: klasici i suvremene spoznaje
Nikola Stanković, Keith Ward, Bog: vodič za zbunjene
Nives Delija Trešćec, Damir Barbarić (ur.), Zagonetka umjetnosti
Laura Blažetić, John Greco (ed.), Ernest Sosa and His Critics
Tvrtko Jolić, Robert Nozick, Anarhija, država i utopija
Maja Hudoletnjak Grgić, Mirko Dražen Grmek, Medejin kotao
Josip Talanga, Rhizai. Journal for Ancient Philosophy and Science

Komentari i bilješke / Comments and Notes
Tomislav Bracanović, Norme i činjenice u hrvatskoj filozofskoj periodici

Filozofska kronologija / Philosophical Chronology
Novije knjige / Recent Books