4 (2) 2005

Članci / Articles
Dražen Pehar, O višesmislici i dva argumenta iz višesmislice
Matej Sušnik, Naturalistički moralni realizam
Ivan Kordić, Croatian Philosophers IV: Matija Vlačić Ilirik – Mathias Flacius Illyricus (1520–1575)

Recenzije / Book Reviews
Stipe Kutleša, Hans Ullmaier, Puncta, particulae et phaenomena. Der dalmatinische Gelehrte Roger Joseph Boscovich und seine Naturphilosophie
Zvonimir Čuljak, John Greco / Ernest Sosa (ur.), Epistemologija: Vodič u teorije znanja
Dragana Sekulić, Susan Haack, Filozofija logikâ
Tvrtko Jolić, Tihomir Cipek i Josip Vrandečić (ur.), Hrestomatija liberalnih ideja u Hrvatskoj
Mario Bajkuša, Darko Polšek, Sudbina odabranih
Boris Kožnjak, Tihomir Vukelja, Nesjedinljivo znanje
Petar Šegedin, Damir Barbarić (Hrsg.), Platon über das Gute und die Gerechtigkeit – Plato on Goodness and Justice – Platone sul Bene e sulla Giustizia
Josipa Dragičević, Milivoj Solar, Uvod u filozofiju književnosti
Petar Šegedin, Walter F. Otto, Bogovi Grčke. Slika božanskog u zrcalu grčkog duha
Laura Blažetić, Duncan Prichard, Epistemic Luck
Josip Talanga, Ivan Koprek, Mala povijest etike

Komentari i bilješke / Comments and Notes
Pavel Gregorić, Hrvatska filozofska periodika i novi Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja
Josip Talanga, Dvije knjige o etici
Željko Pavić, Dvije zanimljive recenzije
Franci Zore, Imperij zdravog razuma. Uz recenziju Porfirijeva spisa Vita Plotini
Pavel Gregorić, Uz Zoreov osvrt ”Imperij zdravog razuma”

Filozofska kronologija / Philosophical Chronology
Novije knjige / Recent Books