6 (1) 2007

Članci / Articles
Neven Sesardić, Homoseksualni brak: pobjeda političke korektnosti i loših argumenata
Tomislav Janović, Davor Pećnjak, Načelo vezanosti, Searle i nesvjesna intencionalnost
Miroslav Fridl, Dvoslojnost Spinozine ontologije

Vijest / News
Pavel Gregorić, Izgubljeni komentar Aristotelovih Kategorija u “Arhimedovu palimpsestu”

In memoriam
Bojan Marotti, Ivan Supek (1915–2007)
Damir Barbarić, Rüdiger Bubner (1941–2007)

Recenzije / Book Reviews
Nenad Miščević, Pavel Gregorić, Filip Grgić i Maja Hudoletnjak Grgić (ur.), Helenistička filozofija: epikurovci, stoici, skeptici
Petar Šegedin, Franci Zore, Početak i smisao metafizičkih pitanja. Studije o povijesti grčke filozofije
Sandro Skansi, Srećko Kovač, Logičko-filozofijski ogledi
Petar Šegedin, Žarko Paić (ur.), Izgledi povijesnog mišljenja
Nino Zubović, Epiktet, Priručnik
Nebojša Zelić, Brian Barry, Kultura i jednakost
Snježana Prijić-Samaržija, Iris Marion Young, Pravednost i politika razlike
Mihaela Girardi-Karšulin, Werner Marx, Fenomenologija Edmunda Husserla
Mario Kopić, Jean-François Lyotard, Postmoderno stanje
Pavel Gregorić, W. K. C. Guthrie, Povijest grčke filozofije 1
Tvrtko Jolić, Nenad Miščević, Nacionalizam: etički pogled
Željko Senković, Ivan Koprek, Priđi da možeš čuti
Josip Talanga, Igor Primorac, Etika na djelu